Szexbeszélgetések 14-18 éves fiatalokkal középiskolákban, középiskolai kollégiumokban, diákotthonokban


2010. őszétől

-VII. kerületi középiskolák (Kertész u. , Dob u.), együttműködésben a Cseresznye Ifjúsági Irodával
-József Attila Gyermekotthon, Budapest, 19. kerület
-ELTE – Apáczai Csere János gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest, 5. kerület
-Deák Ferenc Középiskolai Kollégium, Budapest, 11. kerület
-Fóti Szabad Waldorf Iskola, Fót

More

Szexbeszélgetések cigány fiatalokkal

az Ars Erotica Alapítvány a Pince Ifjúsági Irodával együttműködésben. Téma: szex-szerelem-család. Értékek, nevelés. Hogyan beszéljünk róla?

Helyszín: Budapest, XX. kerület

2011. szeptember

More

Országos konferencia iskolai szexuális nevelés témában

  • Akarsz róla beszélni? – Iskolai szexuális nevelésországos szakmai konferencia és műhely
  • Ars Erotica Alapítvány és a Tegyünk Együtt az Ifjúságért (TE IS) Alapítvány
  • Nyertes pályázat a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, programok megvalósítására (IFJ-KX-10) kiírt felhívásra

A kétnapos szakmai találkozóra várjuk azokat a szakembereket, akik a érintettek a középiskolai fiatalok szexuális nevelésében: pedagógusok, különösen osztályfőnökök, biológia tanárok, ifjúságsegítők, védőnők, egészségfejlesztők, pszichológusok, iskolaorvosok, kollégiumi tanárok, szabadidő-szervezők, akik vagy direkt módon is kell, hogy beszéljenek ezekről a témákról, vagy akikkel más olyan helyzetben is vannak a fiatalok (csoportépítés, személyiségfejlesztés, problémakezelés, családi ügyek stb.), ahol szó eshet a szexualitásról.

Fontosnak tartjuk, hogy programunkra a meghívjuk a Magyarországon jelenleg igen kevés számú szex edukációban érintett szakembert, valamint az Országos Egészségfejlesztési Intézet képviselőit. A konferencia egyik kiemelt célja, hogy olyan országos fórumot hozzon létre, ahol a szexuális nevelésben érintett civil, szakmai és egyházi szervezetek egyaránt megoszthatják tapasztalataikat, de mindezt nem elszigetelten, hanem a nevelésben konkrétan érintett pedagógusokkal, ifjúsági nevelőkkel együtt.

Helyszín: Budapest

Várható időpont: 2011. ősz

More

Szexuális felvilágosítás – MTV Prizma

Gyors körkép arról, hogy mi van ma Magyarországon szexuális nevelés címen. Szerintem tanulságos.

More

Idén is középiskolai szextanórák | 2010 ősz


idén ősszel egy hetedik kerületi két-tannyelvű szakiskolában 10. osztályosoknak.

A Cseresznye Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda szervezésében és finanszírozásában a 2010. őszi tanév folyamán az iskola több osztályában tartanánk szexualitás témában órákat a középiskolások részére. Minthogy ez Magyarországon új kezdeményezés, ezért lehetőség szerint a pedagógusokat és a szülőket szeretnénk bevonni az órák kapcsán kialakuló szakmai párbeszédbe.

A szexualitás meghatározó részét teszi ki életünknek a születésünktől a halálig. Munkám során azt tapasztalom, hogy mostanában a szexualitást érdemtelenül két szélsőséges megközelítés sajátította ki. Egyik oldalon ma mindent szabad, ami azt is jelenti, hogy nincsenek gátlások, a médiából a szex kontrolálatlanul ömlik ránk. Másrészt mégis azt látom, hogy sokszor a felnőttek sincsenek tisztában testük működésével, párkapcsolati problémákkal küzdenek, szexuális életüket tabuk és előítéletek határolják. Társadalmi jelenség a homofóbia, a prüdéria, sok a válás és közben egyre több alternatív családmodellt is láthatunk. A szexualitás nevelése, a szexuális kultúra nem fiatal felnőttkorban kezdődik, hanem születésünkkor. Ennek megfelelően a család játssza a legfontosabb és leginkább meghatározó szerepet ebben a folyamatban. A család szerepét azonban ezen a területen is nagyban segítheti, kiegészítheti vagy éppen ellensúlyozhatja az iskola.

Jelenleg a magyar oktatásban nincs átfogó, több életkorra is kiterjedő tananyaga az emberi szexualitásnak. Általában a biológia, egészségtan keretében tanítanak az utódnemzésről, illetve osztályfőnöki órán tartanak (ha tartanak) ún. szexuális felvilágosítást, ami elsősorban a védekezésről, nem kívánt terhesség elkerüléséről, illetve a nemi úton terjedő betegségekről szól. A szexualitás számtalan, mindannyiunk életében folyamatosan jelen levő, más aspektusairól nem esik szó. Én hiszek abban, hogy célul egy olyan egészséges társadalmat kell kitűznünk, ahol az emberek előítélet-mentes, felelős döntéseket hoznak és képesek saját boldogságukért felelősséget vállalni. A felnőtt társadalom felelőssége, hogy olyan fiatalokat neveljünk, aki képesek ebben az információs és szemetes zajos közegben okosan, felelősen navigálni. Akik tisztában vannak saját identitásukkal, vágyaikkal, érzéseikkel, és tudják azokat kommunikálni társaik és a külvilág felé. Akik azután így választanak társat, alapítanak családot, vagy egyszerűen ilyen tagjai lesznek a társadalomnak, ahol élnek. Tudatosak, érzékenyek, nyitottak, toleránsak.

More

Elte szakszeminárium – Média szak | 2010 ősz

„Van nekem egy csíkos gatyám abban hordom a ceruzám” – az írástudók felelőssége és a szexualitás társadalmi konstrukciói

A szexualitásról, a nemi szerepekről folytatott diskurzusok az elmúlt két évtizedben kikerültek a család, az oktatás, az orvos, az egyház által fenntartott zárt terekből és a mainstream média egyik meghatározó témájává léptek elő. A szexualitás hagyományos diskurzusai immáron nehezen átlátható, sokszínű kulturális és társadalmi mintákat közvetítenek, amelyek korántsem érték- és politika semlegesek. Ez teszi időszerűvé a szexualitás „természetes”, velünk született adottságának, „magától értetődésének” megkérdőjelezését, valamint az azt meghatározó történeti, kulturális és társadalmi tényezők ismeretét a médiacsinálók, közbeszédek formálói számára is.

A kurzus célja megismerni és megérteni azokat a társadalmi/kulturális folyamatokat, amelyekben a – közgondolkodásban általában „természetesnek” és biológiainak tartott – szexualitás fogalmai létrejöttek. A kurzus folyamán olvasott társadalomtudományi elméletek, kultúrtörténeti és napi aktualitással bíró példák elemzése célja körüljárni olyan kérdéseket, amelyek a szexualitást létrehozó tudások, normák vagy éppen előítéletek, tabuk kialakulását, szerepét és fennmaradásuk okait firtatják.

Hogyan közvetíti és teremti újra a köznyelv a nemiséget? Hol rejtőznek a média nyelvében a közismert sztereotípiák? Mire használja a média a szexualitást, hogyan teremti meg a szexualitás mai fogalmait? A kurzus központi kérdéseként keressük azokat az „intim zónákat”, ahol a szexualitás nyilvános diskurzusai és az egyéni szexualitások narratívái összeérnek.

More

Más hang- középiskolai szex-tanórák


Fontosnak érzem megosztani a néhány szülő kritikai észrevételét is, mert hiszek abban, hogy ezekből tudnak érdemi párbeszések kinőni és és konstruktív munka is így tud elindulni. Mint ahogy ebben az iskolában is, egynéhány szülő kritikai megnyilvánulása kapcsán összeültünk, beszélgettünk és elindult egy olyan munkafolyamat, amiben a pedagógusok, a szülők, a gyerekek és én is részt veszek. Nagyon izgalmas, máris fontos emberi és módszertani szempontok merültek fel. A szülői egyébként jól jellemzi, hogy ez az egész szex téma mennyire is ingoványos terület, nem véletlenül nem vállalják fel sokan, hogy ezzel nyíltan foglalkozzanak. És ezzel nem magamat akarnám dicsőíteni, csak, ahogy ültünk és beszélgettünk és vitatkoztunk a szülőkkel -akkor esett le először ennyire nyilvánvalóan, hogy mennyire nem egyszerű feladat még hat hét alatt sem “letudni” azt a tanulnivalót, beszélgetnivalót, amire rendesen 17 év állna rendelkezésre. És persze bizonyos szempontból egyszerűbb egy kívülállónak megtenni mindezt, de közben meg olyan elképesztő felelősség, amit általában szülők vállalnak gyerekeik felett.

A központi kérdések, amik körül vita alakult ki: 1. értékrend, 2. módszertan – mit kezdjünk azzal, hogy egy korosztályon belül is nagyon nagy az eltérés abban, hogy kit mennyire érdekel a szex, 3. írott tananyag – jelenleg nincs magyarul olyan könyv, amit minden kritika nélkül lehetne a gyerekek kezébe adni, ami elég informatív, alapos és szemléletében is tükrözi az óráimat.

More

Sex in the city – kamaszoknak


Kvízjáték kamaszoknak. Téma: megelőzés, védekezés. Egy lehetséges módja annak, hogy nem feltétlenül erőltetetten “jófejkedő” módon akarjunk a gyerekeinkhez közeledni és elmagyarázni azt, hogy a szex baromi kockázatos móka…

A Middlesex-London Health Unit weboldalán, a Sexual Health for Life programcsoport alatt találtam.

holnap fogom tesztelni, hogy a célcsoport milyennek találja, nekem tetszett.

érdemes kipróbálni:

www.healthunit.com

More